Salangen kommune gir kandidatene mulighet til å avlegge prøven og utsteder vitnemål ved bestått prøve. Vitnemålet er et personlig dokument for den som tar prøven, og kan benyttes på salgsteder over hele land

 

Målgruppe
Styrere og stedfortredere på salgsteder og andre interesserte.
KURS: "Klargjøring til kunnskapsprøven om Alkoholloven for salg- og skjenking av alkohol": telefon 918 13 950.
Detaljer om kunnskapsprøve
Forutsetninger / sted

Prøven gjennomføres etter avtale med Salangen kommune på telefon 77 17 20 03.Prøven er en flervalgsprøve hvor kandidaten får 45 minutter til å svare på spørsmålene. Kandidaten må bestå 16 av de 21 spørsmålene prøven inneholder.
Pris for tjenesten

Kr. 300.- pr. forsøk
Lover og regelverk”pensum”

Alkoholloven av 2. juni 1989.Hefte: ” Om endringer i alkoholloven og tilhørende forskrifter” IS-12/2005.
Kontakt oss

Salangen kommune, Postboks 77, 9355 SJØVEGAN.
Opplysningstjenesten : tlf. 77 17 20 03
Saksbehandler: tlf. 77 17 20 03
Internett : http://www.salangen.kommune.no/
E-post: postmottak@salangen.kommune.no