Kunngjøring 07.11.17 - Endring av kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer

Endring av kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer.

Hjemmel: Lov 16.03.12 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg § 5 og forskrift 01.06.04 nr. 931 om begrensning av forurensning kapittel 11 og 16, sist endret 31.12.2015.

Ovennevnte forslag til endring av forskriften er vedtatt i ressursutvalgets møte 23.10.17 sak 53/17. Endringen gjelder bestemmelsene om forbruksgebyr, som innebærer at alle abonnenter kan velge å betale slikt gebyr enten etter målt forbruk eller stipulert forbruk basert på areal, og at vannmåler kan leies av kommunen.

Forslag til endring av forskriften og sakens dokumenter er lagt ut og kan sees på kontorer til Teknisk avdeling i Troms-Kraftbygget, Strandveien 41. 

Last ned forskrifter for VA-gebyrer her (PDF)

Frist for merknader/uttalelse er 30 dg. Ev. uttalelser kan sendes på to måter:

  • Send i post til Salangen kommune, Teknisk avdeling, Postboks 77, 9355 Sjøvegan
  • Eller fyll ut skjemaet her: