Kulturprisen 2017

I statuttene til kulturprisen heter det:

 
”Aktuelle kandidater til prisen kan være enkeltpersoner eller lag/foreninger som gjennom tid har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Salangen på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad». 
 
Prisenbestår av ett diplom, ett tinnfat, blomster og en sjekk fra DnB. Prisen vil bli delt ut under premieutdelingen for millionfisken på Lundkaia søndag før premieutdelingen.
Begrunnede forslag på verdige kandidater til Salangen kommunes kulturpris for 2017 sendes skriftlig enten pr brev eller pr e mail til: 
 
Salangen kommune, kulturseksjonen
Kongsveien 32 A/B
9350 SJØVEGAN
 
E mail adressen er;
postmottak@salangen.kommune.no
 
Skriftlige forslag må være kommunen i hende innen 10. mai 2017
 

Kultursjefen