Kulturprisen

I statuttene til kulturprisen heter det:

 
”Aktuelle kandidater til prisen kan være enkeltpersoner eller lag/foreninger som gjennom tid har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Salangen på det aktive og/eller på det administrative plan. Aktuelle kandidater er også de som på verdig måte har representert kommunen utad». 
 
Prisenbestår av ett diplom, ett tinnfat, blomster og en sjekk fra DnB. Prisen vil bli delt ut under premieutdelingen for millionfisken på Lundkaia søndag før premieutdelingen.
 
Salangen kommune, kulturseksjonen
Kongsveien 32 A/B
9350 SJØVEGAN
 
 

Kultursjefen