Kulturminnedager 2016

 

Kulturminnedagene er et godt likt arrangement i Salangen, hvert år. Eliseus Rønhaug er leder i Salangen Historielag, og er pådriver til å arrangere dagene. - Målet er å vise fram kjent og ukjent kulturarv for folk flest, forteller Eliseus Rønhaug, leder i Salangen Historielag. Frivillige organisasjoner, museer og kommuner står bak hundrevis av aktiviteter i Norge. Norges kulturvernforbund som har ansvaret for nasjonal koordinering og markedsføring.

 

Registrering av kulturminner i Salangen

Lørdag 10. september kl. 14.00 åpner Sør-Troms Museum på Lundbrygga for besøk og omvisning. Kl. 16.00 vil man presentere arbeidet som er igangsatt med registrering av kulturminner i Salangen. Dette arbeidet er utført digitalt av medlemmer i Salangen Fotoklubb i samarbeid med Salangen kulturkontor, Sør-Troms Museum og Troms fylkeskommunes kulturavdeling. Denne dagen blir det også kulturinnslag ved Salangen kulturskole, med servering og sosialt samvær. Inngang er gratis.

Tradisjonshandverk

Lørdag 17. september kl 13.00 er det demonstrasjon av tradisjonshandverk  ved Sør-Troms Museum på Lundbrygga. Der kan man følge Sør-Troms Museums bygging av middelaldergården «Allmeninger». Arbeidet vil foregå utendørs ved museet. Åpen kafé for tørste og sultne tilskuere.