Gå til kinoprogrammet på Salangen kino!

Salangen kan by på så vel unike naturopplevelser, som spennende kultur- og fritidsaktiviteter med stor bredde. Bruk lenkene på siden for mer informasjon! NB! Vi arbeider i september- oktober 2016 med en bedre totaloversikt over alle tilbudene Salangen kommune har! 

Foto: Magnus, Peder 7. klasse

 

Dette sørger blant annet et aktivt lag- og foreningsliv for, et kulturlandskap rikt av kultur- og fornminner, idrettshall, fotballhall, kulturhus og tilrettelagte anlegg, muséer og unike friluftsområder til fjells og ved strand.
Salangen kommune har over tid utviklet et kulturtilbud med mangfold og variert innhold, både i regi av kommunen, i regi av frivillige og private, og i samspill mellom offentlige og frivillige.
Kulturavdelingens oppgave er først og fremst å legge til rette for at kulturlivet i Salangen skal utvikle seg videre og skape økt engasjement og tilknytning til kommunen - kort sagt trivsel til beste for alle som bor her eller besøker kommunen vår!

 

 

Kulturavdelingen i Salangen kommune er lokalisert til Kulturhuset.
Kontoret har inngang i underetasjen.
Salangen kulturskole holder til i de samme lokaler.


 
Kontaktinformasjon kultur
Hvem Telefon

Hovednummer kulturkontor

Kultursjef

46746007

 

Kurt Jan Kvernmo

900 52 222

Folkehelsekoordinator 

 

Anne Mette Brustuen

977 74 038

Kulturskolerektor og kulturkonsulent 20%

 

Bjarne Dahlberg

909 75611

Ungdomsarbeider

 

Tonje Gundersen

982 32 575

Postadresse:

Kongsveien 32 A/B, 9350 Sjøvegan

Besøksadresse:

Kulturhuset, Sjøvegan
1. etasje