Kronerulling for skiløyper

Driften av tråkkemaskinen utgjør en stor utgiftspost for SIF ski, og vi håper at du er villig til å støtte opprettholdelsen av et best mulig tilbud om gode skiløyper gjennom å gi et bidrag til denne kronerullingen. Ved å støtte driften av tråkkemaskinen til SIF ski er du med på å gi oss mulighet til drifte et best mulig løypenett i kommunen vår – skisesongen igjennom. Det å ha oppkjørte løyper på vinteren er en viktig motivasjonsfaktor og stimulerer barn, eldre, mosjonister og konkurranseutøvere til å spenne på seg skiene. Til beste for store og små som ønsker å benytte av seg et best mulig løypetilbud i Salangen!

SIF ski vil også levere ut informasjon om kronerullingen  i postkasser rundt om i kommunen i løpet av nærmeste fremtid. Bruk gjerne den vedlagte fakturaen eller gjør en direkte overføring til konto nummer 4803.04.90501

 

Med ski-hilsen styret i SIF ski