I en krisesituasjon vil nettsidene til kommunen gå i "krisemodus", dvs at all informasjon til presse, publikum mfl. i forbindelse med krisen vil bli lett tilgjengelig via forsiden.

VARSLINGSLISTE VED KRISE (PDF)

Kriseledelse

Ved en omfattende ulykke eller katastrofe kan ordfører eller rådmann beslutte at en kriseledelse etableres i kommunen. Kriseledelsen skal i utgangspunktet kun bestå av personer ansatt i kommunen. Deltakende etater/personer skal være: 
  
Til å lede arbeidet med beredskap og kriseberedskap er det nedsatt et beredskapsråd. Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige myndigheter og frivillige organisasjoner på kommuneplanet, og er et forum for gjensidig informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat/institusjon. Beredskapsrådet har følgende sammensetning: 

 • Sigrun W. Prestbakmo,  ordfører,  48180945
 • Terje Bertheussen, varaordfører, 930 50 344
 • Frode Skuggedal, administrasjonssjef, 48044904
 • Johnny Sagerup, informasjonsansvarlig, 410 32 004
 • Reidar Berg, teknisk sjef, 901 31 296
 • Lars A. Nesje, kommuneoverlege

 

 

Beredskapsrådets oppgaver: 

Beredskapsrådet er kommunens samarbeidsorgan i beredskapsspørsmål mellom kommunale, statlige myndigheter og frivillige organisasjoner på kommuneplanet, og er et forum for gjensidig informasjonsutveksling om beredskapsmessig status i den enkelte etat/institusjon. Det er ordfører som beslutter at beredskapsrådet skal innkalles. Beredskapsrådet har følgende sammensetning: 

 • Sigrun W. Prestbakmo,  ordfører,  48180945
 • Frode Skuggedal, administrasjonssjef, 48044904
 • Johnny Sagerup, informasjonsansvarlig, 410 32 004
 • Reidar Berg, teknisk sjef, 901 31 296
 • Lars A. Nesje, kommuneoverlege
 • Hans Roar Rasmussen, lensmann, 02800/77 17 27 20
 • Nils A Sjøseth, FIG-leder, 77 17 11 52 / 916 31 443
 • Arne Markus Svendsen, HV 16, 4887564
 • Hans Karolius, Troms Røde Kors, 77 83 03 70 / 908 22 027
 • Tor Eivind Olsen, Troms Kraft, 481 80 925

Dokumenter:

Se detaljert informasjon i beredskapsplan for Salangen kommune (oppdatert 2014)

Retningslinjer for psykososial støttegruppe

Forskrift om kommunal beredskapsplikt