I tillegg til å være fullstendig, bør opplysningene også være framstilt på en oversiktlig måte. En godt dokumentert og ryddig søknad vil kunne medvirke til en mer effektiv behandling av saken i kommunen.

Om tiltak i ett trinn

Søknad om tillatelse til tiltak i ett trinn skal normalt ha følgende dokumentasjon:

  • Fullstendig utfylt søknadsblankett i 2 eksemplar.
  • Situasjonsplan i målestokk 1:1000 som viser tiltakets plassering og arealdisponering. Ved nybygg skal avkjørsel, parkeringsplass og ledninger i grunnen vises.
  • Terrengprofil i målestokk 1:200, som viser eksisterende og ny situasjon på tomten.
  • Komplette tegninger i målestokk (plan, snitt, fasader påført dato, målsett og signatur).
  • Gjenpart av nabovarsel
  • Oppgave over ansvar for prosjektering og utføring.
  • Søknad om ansvarsrett – evnt. med kontrollplan for særlige viktige og kritiske oppgaver.
  • Kontrollerklæring.