• Fullstendig utfylt søknadsblankett i 2 eksemplar.
  • Situasjonsplan i målestokk 1:1000 el. 1:500, som viser tiltakets arealdisponering, plassering med påført avstand til eiendomsgrenser og andre bygninger.
  • Ved nybygg skal avkjørsel, parkeringsplass og ledninger i grunnen vises.
  • Terrengprofil i målestokk 1:200, som viser eksisterende og ny situasjon på tomten.
  • Komplette tegninger i målestokk (plan, snitt, fasader påført dato, målsett og signatur).
  • Gjenpart av nabovarsel.
  • Oppgave over ansvar for prosjektering og utføringa.
  • Søknad om ansvarsrett.
  • Kontrollplan for prosjektering og utføring, og kontrollerklæring for prosjekteringa.Generelt krav til dokumentasjon i byggesaker vil variere med sakstypen. Felles for alle saker er at søknaden eller meldingen skal inneholde alle de opplysninger som er nødvendige for at kommunen skal kunna ta stilling til saken, dvs. vurdere om vilkårene for tillatelse er til stede.

I tillegg til å være fullstendig, bør opplysningene også være framstilt på en oversiktlig måte. En godt dokumentert og ryddig søknad vil kunne medvirke til en mer effektiv behandling av saken i kommunen.