I de aller fleste tilfelle må den som skal bygge, kjøpe profesjonell hjelp fra et arkitektkontor, ingeniørfirma, en byggmester el. Det må engasjeres et foretak som kan ta på seg rollen som ansvarlig søker. Dette foretaket vil sørge for at søknaden blir riktig utformet og at tiltaket blir tilstrekkelig dokumentert.

Tiltakshaver må, sammen med ansvarlig søker, sørge for at det blir engasjert faglig dyktige foretak til prosjektering og utføring, samt til kontrolloppgavene.