Kommunestyre

Senterpartiet kommunestyret-191015-2399_web.jpg

 1. Sigrun Wiggen Prestbakmo
 2. Roger Lynum
 3. Gry Hege Rognsaa
 4. Kyrre Inge Tunheim
 5. Tor Ove Talseth
 6. Torben Uthaug
 7. Miriam Jensen Bekkeli

Arbeiderpartiet

 1. Sveinung Nyvoll
 2. Gunnar Sæbø
 3. Ingrid Helene Frantzen
 4. Malin Bredahl Woll
 5. Maia Gartland Hoff
 6. Kim- Håkon Pedersen
 7. Kenneth Daleng
 8. Tonje-Helen Gundersen

Høyre

 1. Terje Bertheussen
 2. Bjørn Løkse

Sosialistisk venstreparti

 1. Aasa Utstøl

Kristelig Folkeparti

 1. Anne Vestermo Nesje

 

Formannskap

SP/HØYRE/KRF

 • Sigrun W. Prestbakmo
 • Terje Bertheussen
 • Anne V. Nesje

AP/SV

 • Sveinung Nyvoll
 • Ingrid Frantzen

 

Ressursutvalg

SP/HØYRE/KRF

 • Tor-Magnus Østvik, leder
 • Hanne Nordli, nestleder
 • Roger Lynum
 • Nina Årvold

AP/SV

 • Åshild Bendiktsen
 • Tonje Helen Gundersen
 • Frode Hansen

 

Levekårsutvalg

SP/HØYRE/KRF

 • Gry-Hege Rognsaa, leder
 • Tor Ove Talseth, nestleder
 • Bjørn Løkse
 • Randi Jensen

AP/SV

 • Kenneth Daleng
 • Hilde Løvberg
 • Stine Blegeberg

 

Klientutvalg

SP/HØYRE/KRF

 • Gry Hege Rognsaa, leder
 • Tor Ove Talseth, nestleder
 • Bjørn Løkse

AP/SV

 • Kenneth Daleng
 • Hilde Løvberg