Konfliktrådet i Midtre Hålogaland søker megler i Salangen kommune

Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av megling og stormøter som metode. konfliktraadet_logo_rgb.png

Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles spesielle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet.

Arbeidet godtgjøres pr. time og foregår stort sett på ettermiddag- og kveldstid.

For mer informasjon ta kontakt med konfliktrådsleder Vegard Johansen tlf. 22777167 / 91335656. Les mer om meklerrollen og send søknad via: http://www.konfliktraadet.no/