orgtestbilde.jpg?open&d= 1316772962512Administrasjonssjef Servicekontor herredshuset Kommunalsjef Personalsjef, personalavdeling Økonomisjef, økonomiavdelingen Astafjord lønn og regnskap Astafjord skatt og innfordring Astafjord IKT Astafjord kart og oppmåling Astafjord barneverntjeneste Salangen skole Vasshaug skole Barnehagene Pleie-og omsorgsavdelingen Teknisk avdeling Kulturavdelingen Sjøvegan statlige mottak Helseavdelingen Landbruksavdelingen NAV Salangen Miljøtjenesten for enslige mindreårige flyktninger og PU Image Map