Kommunens organisasjon ny test

Administrasjonssjef Servicekontor herredshuset Kommunalsjef Personalsjef, personalavdeling Økonomisjef, økonomiavdelingen Astafjord lønn og regnskap Astafjord skatt og innfordring Astafjord IKT Astafjord kart og oppmåling Astafjord barneverntjeneste Salangen skole Vasshaug skole Barnehagene Pleie-og omsorgsavdelingen Teknisk avdeling Kulturavdelingen Sjøvegan statlige mottak Helseavdelingen Landbruksavdelingen NAV Salangen Miljøtjenesten for enslige mindreårige flyktninger og PU Image Map