Kommunen som samfunnsutvikler og tjenesteyter - innspill

Aktuelle problemstillinger til drøfting:

  • Strategi for kommunal drift med trang økonomi
  • Tjenestekvalitet
  • Hvordan håndtere eldrebølgen
  • Nivå på kommunale skatter og avgifter
  • Digitalisering i tjenesteproduksjon og mot publikum
  • Interkommunalt samarbeid
  • Samarbeid frivillige organisasjoner
  • Samarbeid næringsliv
  • Bosetting og integrering av flyktninger
  • Omdømmebygging

Les mer i planprogrammet (PDF)