Anskaffelser mellom 100 000 og 500 000:

Disse kjøres ihht lov om anskaffelser, men i kommunal regi. Her vil det lokale og regionale næringslivet bli forespurt.

Anskaffelser over 500 000:

I oversikten under ligger det kun anbudsrunder som kjøres i regi av Finnus Consulting AS. Disse er alle over terskelverdi på 500 000 kroner.

 

 

Kontrakt Status Est. tildeling
Oversikt over kommende anskaffelser i Innkjøpssirkelen
Medisinsk forbruksmateriell Konkurransegrunnlag sendt oppdragsgivere for godkjenning 01.09.2016
Legemidler Konkurransegrunnlag under utarbeidelse 01.10.2016
Bedriftshelsetjenester Tilrådning sendt Oppdragsgiver 24.06.2016
IKT- Plattform K4 Evaluering 01.07.2016
Sak- arkivsystem Konkurransegrunnlag under utarbeidelse 01.08.2016
Minikonkurranse 2 Bo- og omsorg Evaluering 21.06.2016
Tolketjenester Utlyst 01.08.2016