Kommunal ryddedag torsdag 16. mai

Hver enhet blir enig om fordeling av rydding på kontor, fellesareal og uteareal. Vi rydder frem til kl. 14.30. Deretter satser vi på godt vær og møtes i fjæra nedenfor Strandbu barnehage for grilling og kos. Enhetene tar selv med mat/drikke.

På vegne av AMU,

Administrasjonssjefen