Kontaktinformasjon

Teknisk sjef: Reidar Berg

Telefon: 901 31 296

E-post: reidar.berg@salangen.kommune.no

Strandveien, Troms Kraft-bygget