Deretter vil Nils Aarsæther  og Ådne Danielsen fra Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet bidra med ulike perspektiv på arbeidet. I tillegg vil hovedtillitsvalgt i Salangen kommune, en representant fra næringslivet, samt ordfører bidra. Det vil bli mulighet til å stille spørsmål til innlederne under møtet, samt at det vil være anledning til kjøp av kaffe mm.

 

Arrangør:

Salangen kommune ved politisk referansegruppe for kommunereformen i samarbeid med administrasjonssjef og kommune- og samfunnsplanlegger.

 

 

På bildet: politisk referansegruppe. Fra venstre:k-reformen-politisk-refgruppe.jpg

  • Jimmy Treland Senterpartiet
  • Jon Myrmel, Arbeiderpartiet
  • Sigrun Wiggen Prestbakmo, ordfører, Senterpartiet
  • Terje Bertheussen, varaordfører Høyre
  • Åsa Utstøl, Sosialistisk Venstreparti

 

Med vennlig hilsen

Sigrun Wiggen Prestbakmo

Ordfører i Salangen kommune

Tlf:77172001

Mobil:48180945