Invitasjon infomøte med Nordkalottens Grensetjeneste

  • Sted: Bardu Rådhus, lille møtesal
  • Tid: kl. 13:00 - 14:00

 

Nordkalottens Grensetjeneste er en av flere nordiske informasjonstjenester, og har som mål å legge til rette for grenseoverskridende aktiviteter for arbeidsgivere, arbeidstakere, organisasjoner og myndigheter, og arbeider aktivt for økt mobilitet på tvers av landegrensene i Norge, Finland og Sverige. I dette inngår veiledning, informasjon, rådgivning, tilrettelegging og kontaktformidling, som skal gi den enkelte bedre forutsetninger for å kunne fungere på begge sider av grensene.

 

  • Er du er grensearbeider eller har du ansatt en som er grensearbeider?
  • Hvilke regler gjelder når man arbeider på tvers av grensene? Skatt, pensjon og trygderettigheter.
  • Planlegger du eller din bedrift å arbeide/drive virksomhet over grensen?
  • Hva må du tenke på hvis du ønsker å rekruttere arbeidskraft fra andre land?
  • Har du opplevd grensehinder? Toll, skatt, moms? Annet?

 

Vi kommer til å ha en kort presentasjon, og resten av tiden er satt av til spørsmål og innspill fra dere. Møtet er åpent for alle. Ingen påmelding.