Samarbeidsavtalen skal ivareta kommunenes lovpålagte ansvar om en fungerende veterinærtjeneste på dagtid og administrere en vaktordning som omfatter alle tider av døgnet unntatt hverdager mellom kl 8 - 16. Salangen kommune fungerer som administrativ vertskommune for denne samarbeidsavtalen, og skal ivareta innbyggernes og landbruksnæringens interesser på tvers av kommunegrensene. I avtalen finner man detaljer om økonomi, fordeling av driftstilskudd, fullmakter og retningslinjer.

Kommunal veterinærvakt 922 18 999.