Inspeksjonsrutiner

HVORDAN UTFØRES EN GOD INSPEKSJON?

 • Snakk med elevene, oppsøk elevene
 • Sett i gang lek
 • Sirkulere, fordele seg, streifevakt, vite hvem som skal være hvor
 • Gripe inn i situasjoner
 • Avgrens  området for inspeksjon og elevområde (det vil si skolens område) 
 • Vær presis
 • Overlapping siste del av matpausen
 • Trivselsagenter fra 7. klasse
 • Elevene må følges helt ut
 • Alle voksne bruker refleksvest

 

INSPEKSJON ER VIKTIG FOR Å:

 • Trygge elevene
 • Forebygging av mobbing og mistrivsel
 • Fange opp ting som skjer
 • Aktivisere elever
 • Bli kjent med elevene
 • Voksenkontakt
 • Passe på påkledning
 • Legge til rette for og fremme sosialt samspill