Innkalling til foreldremøte i barnehagen 4. oktober

LARVE (grønn avdeling) og KRABBE (blå avdeling) møter foreldre/foresatte i gymsalen:

  • Kl. 18.00 - 18.30 Styrerassistent Veronica Johansen informerer om hva det innebærer at Salangen kommune er blitt en språk kommune, og resultatet av brukerundersøkelsen blant foreldre våren 2016 (tidsramme 1/2 time). happy-kid-clipart-kid_row.jpg
  • Kl.18.30 - 20.00 Går foreldre/foresatte til sine avdelinger ( Krabbe/Larve). Personalet har  ansvar for å informere om det pedagogiske arbeidet på sin avdeling (tidsramme 1,5 timer). Husk valg av foreldrerepresentant og vara på hver avdeling.

ØRN (rød avdeling), MAUR (gul avdeling) og ELG (orange avdeling) møter foreldre/foresatte i gymsalen:

  • Kl. 18.30 - 19.00 Styrerassistent Veronica Johansen informerer om hva det innebærer at Salangen kommune er blitt en språkkommune, og resultatet av brukerundersøkelsen blant foreldre våren 2016 (tidsramme 1/2 time).
  • Kl.19.00 - 20.30 Går foreldre/foresatte til sine avdelinger ( Ørn, Elg og Maur). Personalet har ansvar for å informere om det pedagogiske arbeidet på sin avdeling (tidsramme 1,5 timer). Husk valg av foreldrerepresentant og vara på hver avdeling.

 

Det blir servert kaffe/te og kjeks ute på avdelingene etter den felles informasjonsbiten i gymsalen.

VELKOMMEN!

Vasshaug barnehage 01.09.16.

Veronica Johansen

Styrerassistent