Kom med innspill til utarbeidelse av kommuneplan for Salangen

Ønsker innspill fra innbyggerne

I kommunestyrets vedtatte planstrategi/planprogram for kommuneplan er det besluttet at denne skal bli til ved bred medvirkning som sikrer eierskap og forankring hos alle berørte.  På bakgrunn av dette inviterer kommunen alle våre innbyggere til aktiv deltagelse i utarbeidelse av kommunens samfunnsplan.

Planstrategi/planprogram innholder også en del bakgrunnsmateriale innenfor forskjellige områder som beskriver status i kommunen og hva ser man for seg som utfordringer i de nærmeste 10-15 årene. I tillegg definerer kap. 5 i samme dokument hvilke temaområder som er gjenstand for diskusjon og innspill, og disse er:

Temaområder som det ønskes innspill på

Slik kan du enkelt komme med innspill

Vårt ønske om medvirkning tar altså utgangspunkt i disse temaområdene. Bruk linkene over for hvert tema, så får du opp en ny side med innledning til temaet hvor du kan komme med konstruktive innspill som vi kan ta med oss i det videre planarbeidet. Her tegner du først et overordnet fremtidsbilde (slik vil vi ha det), og deretter listes opp tiltak som kan gjøre at vi kommer dit (strategi). Trenger du ytterligere bakgrunnsinformasjon, så kan planprogrammet under være til hjelp.

Vi håper flest mulig vil engasjere seg i dette arbeidet og respondere innen 1. november 2017.

Planprogrammet for kommuneplan finner du her (PDF)