Målgruppen for møtene er:

kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møtene:

  • Møte 1: Mandag 29. august kl.18.00-21.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad

  • Møte 2: Tirsdag 30. august kl.18.00-21.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen 

  • Møte 3: Onsdag 31.august kl.18.00-21.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik 

  • Møte 4: Torsdag 1.september kl.18.00-21.30 Hamn i Senja, Berg

  • Møte 5: Mandag 5.september kl.18.00-21.30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa 

  • Møte 6: Tirsdag 6.september kl.18.00-21.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Troms 

  • Møte 7: Onsdag 7.september kl.18.00-21.30 Bardufosstun, Målselv

  • Møte 8: Torsdag 8.september kl.18.00-21.30 Lyngskroa, Storfjord

 

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Vi oppfordrer samtidig kommunene, frivillige lag og foreninger innen idrett, friluftslivsorganisasjoner, velforeninger og andre organisasjoner om å bekjentgjøre denne invitasjonen ovenfor aktuelle søkere, samt oppfordre disse til å legge ut invitasjonen på sine hjemmesider.

Enkel servering på møtene. 

Last ned hele invitasjonen

Last ned mer informasjon, TF-tilskudd