I tillegg til det bygningsmessige arbeidet skal alt utendørs arbeid ferdigstilles før vi kan ta imot barna i den nye barnehagen.

Vi kan per i dag ikke fastsette eksakt åpningsdato for den nye barnehagen, men vi jobber med å få åpnet barnehagen så snart som mulig etter ferien.

Barnehageåret 2015 -2016 starter derfor 3. august i de "gamle barnehagene" inntil det er klart for oppstart på Vasshaug.

Dere vil i løpet av juni måned få informasjon om hvilken barnehage deres barn skal begynne i. Dere kan da velge å takke ja til dette tilbudet eller utsette oppstart til den nye barnehagen på Vasshaug åpner. For de som ønsker å utsette oppstart vil det bli gitt fradrag i foreldrebetaling.

Da vil vi ønske alle små og store hjertelig velkommen.

 

Med vennlig hilsen

Liz Karina Heggelund

Enhetsleder barnehager