10 spørsmål og svar: Salangen kommune - alene eller sammen med andre?

STÅR DU I MANNTALLET?

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing i Salangen kommune

Disse har stemmerett:

•    Norske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som har vært folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016
•    Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som har vært folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016
•    Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016, som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen og som er folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016

Dersom navnet ditt ikke står i manntallet, eller du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes til Salangen kommune v/valgstyret, Postboks 77 innen 30. mai 2016

Valgstyret


FORHÅNDSSTEMMEGIVNING

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing

Søndag 29. mai og mandag 30. mai er det valgdag for folkeavstemning i Salangen kommune. Du kan stemme på forhånd i perioden 13. mai – 27. mai 2016. Forhåndsstemmen kan avgis:  
•    på Servicekontoret, kommunehuset i Strandveien 33, alle hverdager fra kl. 09.00 – 15.00

Ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme.

Valgstyret

FORHÅNDSSTEMMING PÅ INSTITUSJONER

Det avholdes forhåndsstemmegivning på Salangen bo- og eldresenter onsdag 25. mai kl. 1000-1200.

Alle velgere har adgang til å forhåndsstemme på institusjonen, både beboere, personale og andre velgere.


STEMME HJEMME?

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing i Salangen kommune

Syke og uføre som ikke kommer seg til valglokalet, kan stemme hjemme (ambulerende stemmegivning). Dette er et tilbud til dem som av ulike årsaker ikke kan komme seg til valglokalene i løpet av forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen, enten fordi de er sengeliggende eller ikke kommer seg ut av andre grunner. De som ønsker å nytte seg av tjenesten kan kontakte Salangen kommune, og får da besøk av to valgmedarbeidere på et avtalt tidspunkt i løpet av forhåndsstemmeperioden som starter 13. mai 2016.
Frist for å levere søknad om ambulerende stemmegivning er  23.mai 2016 kl. 15.00.
Kontakt oss på tlf. 77 17 20 03
Velgeren må kunne framvise legitimasjon med navn, fødselsnummer og bilde for å avlegge stemme.

Valgstyret


VALGDAG

Rådgivende folkeavstemning om kommunesammenslåing Salangen kommune:

Søndag 29. og mandag 30. mai 2016 er det valgdag for folkeavstemning om kommunesammenslåing i Salangen kommune.

Disse har stemmerett:
•    Norske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som har vært folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016
•    Statsborgere i andre nordisk land som har fylt 16 år innen utgangen av 2016 og som har vært folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016
•    Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 16 år innen utgangen av 2016, som har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen og som er folkeregisterført som bosatt i Salangen kommune senest 31. mars 2016

Tid og sted for stemmegivning i Salangen kommune på valgdagen for den rådgivende folkeavstemmingen

  • Søndag 29. mai 2016 kl: 16.00-20.00
  • Mandag 30. mai 2016 kl. 09.00 – 19.00
  • på Salangen kommunehus, Strandveien 33.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, må du vise legitimasjon.

Valgstyret

10 spørsmål og svar: Salangen kommune - alene eller sammen med andre?

Last ned intensjonsavtale av 15.04.16

Du finner utfyllende informasjon om kommunereformen her