Søknadsfristen for søknader som gjelder for inneværende barnehageår samt søknader som gjelder fra 1. mai 2015 er 1. august 2015.  Søknader som gjelder f.o.m mai 2015 gis tilbakevirkende kraft. For mye fakturert i mai og juni vil bli tilbakebetalt eller komme til  fratrekk på første fakturering etter at søknaden er mottatt og behandlet. 

Klikk her for å lese mer og for å søke.