Hus-illustrasjon

 

 

For å kunne innføre eiendomsskatt må kommunen taksere alle skattepliktige eiendommer. Kommunestyret har oppnevnt en takstnemnd som skal fastsettes taksene. For boliger og fritidseiendommer fastsettes taksene basert på faktiske opplysninger om eiendommen (eks. størrelse på bygg, bygningstype etc.) og noen skjønnsmessige faktorer som f.eks. standard. De skjønnsmessige faktorer vil takstnemnda bestemme senere.

 

Salangen kommune har som mange andre kommuner, ikke fullstendig oppdaterte opplysninger om alle bygninger i kommunen. Det gjelder både bygninger som er oppført før det kom krav om byggetillatelser, men også byggesaker som er av nyere dato der opplysningene kun er i kommunens bygningsarkiv og ikke i det nasjonale eiendomsregisteret som heter Matrikkelen. Første fase i arbeidet vil være å få oppdatert Matrikkelen med korrekte data om alle bygninger i kommunen. Det medfører at kommunen blant annet må ut å måle opp mange bygninger. Denne oppmåling vil skje utover høsten. De som kommer for å måle opp bygningene skal ikke inn i bygningen da det kun er utvendig oppmåling som skal foretas. Alle bygninger vil også bli fotografert og bildene lagt i bygningsarkivet. De vil ha på seg gule vester med kommunenavn og vil legitimere seg dersom det er nødvendig. Eiendomsskattelovens krav til befaring gir også hjemmel for å måle opp bygninger. Det er ikke nødvendig at eier er til stede ved oppmåling da det i denne omgang kun er bygninger på eiendommen som skal oppmåles. Jeg håper at oppmålerne blir tatt godt i mot.

 

Etter at vi har lagt inn data for alle eiendommer enten fra vårt bygningsarkiv eller basert på oppmåling, vil vi sende ut denne informasjon til eier - som bes kontrollere om opplysningene er korrekt. Det er viktig at eier kontrollerer opplysningene da feil data om bygningen kan medføre feil eiendomsskatt.

 

Neste fase vil bli taksering. Da skal alle eiendommer befares utvendig. Dette vil vi komme tilbake med nærmere informasjon når det skjer.

 

Kommunens takstfolk vil befare alle bygninger i kommunen og sammenholde de faktiske forhold (størrelse, bygninger etc.) med de opplysninger vi har i bygningsarkivet. Det kan medføre at vi finner avvik mellom det som er godkjent og det faktiske forhold på eiendommen. Er bygningene oppført før bygningslovens kom i 1965 vil faktaopplysninger om bygningen bli registrert i Matrikkelen. Der det er oppført bygninger uten nødvendig godkjenning vil kommunen vurdere om det skal kreves søknad i ettertid eller riving.

 

Sjøvegan, 31. august 2011

 

Elisabeth Nutti
Administrasjonssjef
Salangen kommune