Salangen kommune har følgende egne retningslinjer basert på IA avtalen:

Godkjent i arbeidsmiljøutvalget 24.01.13, og i administrasjonsutvalget 01.02.13 i sak 5/13.


Personalsjefen
Juli 2013