Lenke til legekontorets internettportal finnes på kommunens hjemmeside (klikk her for å gå direkte) eller gå via www.besoklegen.no  og klikk inn på Legekontoret i Salangen. Denne lenken kan du legge inn i nettleseren din som favoritt.

Via nettportalen kan du bestille konsultasjonstime, bestille resepter, sende beskjed eller spørsmål til legen eller starte en e- konsultasjon.

Prisen på e- konsultasjoner er fastsatt i Normaltariffen og er kr. 141,- samt faktureringsgebyr. For barn/ ungdom  under 16 år og for personer med frikort er dette gratis.

 

Velkommen som bruker av systemet!

 

Med vennlig hilsen

Legekontoret i Salangen