Hva er bostøtte?

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter.
Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.
Hvem kan få bostøtte?
På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.  
Sjekk om du kan få bostøtte (ekstern lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/hvem-kan-fa-bostotte/ )

Hvordan søke bostøtte?

Du kan søke bostøtte elektronisk eller på papir. Søknadsfristen for bostøtte er den 14. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 10. i påfølgende måned.
Søk bostøtte ved å klikke her (ekstern lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-soker-du/ )
Papirsøknader skal du sende til Salangen kommune v/NAV-kontoret. Se kontaktinformasjon for NAV Salangen.

 

Du må melde fra om endringer


Hvis du får innvilget bostøtte, trenger du ikke å søke hver måned. Men du må melde fra skriftlig til kommunen
•    hvis det skjer vesentlige endringer i inntekt og formue (da må du sende inn eget skjema)
•    hvis du/dere flytter til en ny bolig (da må du også søke på nytt)
•    hvis én eller flere personer flytter inn eller ut av boligen
•    hvis boutgiftene endrer seg
•    hvis en i husstanden blir student
Melde fra om endringer gjør ved å klikke her (ekstern lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/meld-fra-om-endringer/ )
 

Klage på vedtak om bostøtte

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker fra du mottok vedtaket. I noen tilfeller må du fylle ut et eget klageskjema. Klagen skal du sende til kommunen.
Les mer om klage på vedtak om bostøtte ved å klikke her (ekstern lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/slik-klager-du-pa-bostotte/ )
Ønsker du å søke bostøtte for kommende måneder, må du sende inn ny søknad til kommunen.
 

Mer informasjon

Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens bostøttesider ved å klikke her (lenke til http://www.husbanken.no/bostotte/ ). Du kan også henvende deg til kommunen for å få hjelp og veiledning.

Regelverk

•    Lov om bostøtte (ekstern lenke til Lovdata)
•    Forskrift om bustøtte (ekstern lenke til Lovdata)