Informasjon om avfall i Salangen

  • Ved oppkjøring til Melen
  • Ved Ryet
  • Ved utkjøring på Heia

Med vennlig hilsen

Reidar Berg

teknisk sjef, Salangen kommune

Tlf.:  77 17 21 20  /  90 13 12 96

e-post:  reidar.berg@salangen.kommune.no