Info om resultatet av anbudskonkurranse vedrørende kontrakt EM-mottak

Pris ble avgjørende, og til tross for at tilbudet fra Salangen kommune var faktisk kostpris, var vårt tilbud til UDI 2% dyrere enn vinnertilbudet, som ble innlevert av Hero Lødingen. Faktum er; skulle vi gått lavere i pris ville Salangen kommune gått inn og subsidiert staten og UDI. Differansen var på ca 225 000 kr pr år.

I første omgang prioriteres informasjon til ansatte, enhetsledere og samarbeidspartnere, samt ivaretakelse av de ansatte som skal gjøre en viktig og fortsatt god jobb så lenge vi har kontrakten.

På lengre sikt jobbes det med å skaffe oversikt over potensielle konsekvenser, klargjøring av alternative løsninger/strategier og ikke minst forberedelse til deltakelse i neste konkurranse om EM-mottak. Kompetansearbeidsplassene er viktige, men den erfaringen og kompetansen som ligger i mottakspersonalet på EM-avdelingen er svært viktig å sikre i størst mulig grad.

Personalet fra Sjøvegan mottak har jevnlig vært benyttet til opplæring og kunnskapsformidling i UDI-systemet, samt at bosettingskommuner er svært fornøyde med den jobben som er gjort i vårt mottak med å gjøre enslig mindreårige bosetningsklare. Dette gjør at vi har et godt grunnlag i det utfordrende arbeidet som venter.

Arbeidet har startet, og til tross for at vi er skuffet over UDI sin beslutning jobbes det på spreng for å komme gjennom dette, og videre, på en best mulig måte.

Sigrun W Prestbakmo
ordfører Salangen kommune