Følgende kriterier vektlegges:

  • Noen som med sitt gode humør sprer trivsel og glede rundt seg.
  • Noen som uoppfordret gjør noe positivt for miljøet på arbeidsplassen.
  • Noen som oppmuntrer og støtter kolleger som sliter med problemer og gir ros og varme.

 

Forslag sendes på e-post til: hege.berntsen@salangen.kommune.no eller per brev til samme. Utvelgelsen skjer i møte i AMU 6. desember. Vinner av arbeidsmiljøprisen offentliggjøres på kommunestyrets møte 12. desember.

 

Mvh

For AMU

Hege G. Berntsen

personalsjef