"Nabo" er eier av eiendom som har felles grense med byggherrens eiendom.

"Gjenboer" er du dersom du bor tvers over vegen for byggeplassen. Også gjenboer har krav på varsel om byggetiltak. Du er også gjenboer om du ligger slik til på andre siden av veien at eiendommen ville ha grenset til byggeplassen om veien ikke var der, eller du bor på andre siden av et annet smalt, langstrakt areal.

Når naboeiendommen utgjør en festet tomt (matrikulert festeenhet), skal både eier og fester varsles.

Noen ganger vil også kommunen kunne bestemme at flere skal varsles enn de direkte naboene/gjenboerne. Kommunen kan òg frita for varsling der det er helt klart at nabo/gjenboers interesser ikke berøres.

Det kreves ikkenabovarsel for innvendige fysiske arbeid i eksisterende byggverk.