Hva består nettsiden av?

Kilder og lenker som nettsiden bruker

Kommuneregisteret

Kommuneregisteret er det sentrale registeret for kommunesektoren. Registeret inneholder grunndata om kommunene og fylkeskommunene, navn på administrative og politiske ledere, adresser, e-postadresser og telefonnummer.

Nasjonal tjenestekatalog

Nasjonal tjenestekatalog (NTK) er en sentral database som inneholder beskrivelser av de tjenestene som kommunen yter overfor sine innbyggere. Beskrivelsene følger en fast struktur og gir en unik oversikt over tjenestetilbudet - for både servicekontor, saksbehandler og innbygger. Tjenestekatalogen til Salangen leveres av KS-Kommuneforlaget, og endringer i forskrifter, lovverk og regelverk  faller automatisk inn på vår nettside. Oversikt over disse finner du øverst på forsiden på ikonet Tjenester.

Selvbetjening

Under emnet Selvbetjening på forsiden av nettsiden finner du en rekke lenker til relevante tjenester.

Elektroniske skjema

Salangen kommune har en rekke fullelektroniske søknadsskjema som innbyggerne fyller ut på nett og leverer på nett. Skjema kommer automatisk inn til riktig saksbehandler for videre behandling. Eksempler på slike søknadsskjema er søknad på ledige jobber i kommunen, elevpermisjon skole, søknad om skjenke/serveringsbevilling, søknad om barnehageplass, søknad om dispensasjon fra motorferdselslov osv. Se alle elektroniske skjema her. Oversikt finner du på forsiden under emnet Selvbetjening.

E-portal legekontoret

Legekontoret har e-portal i drift. Dette forenkler din kontakt med legekontoret. Du kan her elektronisk bestille time hos din fastlege, sende en melding til din fastlege og bestille resept på faste medisiner.

E-tjenester biblioteket

En rekke elektroniske løsninger finnes for nettsøk, reservering og bestilling av bøker ved Salangen bibliotek. Blant annet kan du bestille og låne e-bøker via E-lån Troms. Se oversikt over e-tjenester her eller under kulturavdelingen på nettsida.

Vismasystemet

Flere komponenter i Vismasystemet brukes på personalsiden; jobbsøknad, HRM ansatte, timeregistrering, fraværsføring, levering av egenmelding osv. Visma Flyt Skole brukes som administrativt system i skolen, der ansatte, elever og foresatte er registrert. Gjennom foreldrepålogging får foreldre og foresatte oversikt over fravær mv for sine barn.

Kartportal

Salangen kommune bruker i samarbeid med Lavangen og Gratangen Gisline/Webinnsyn kartløsning. På den interkommunale kartportalen får du eiendomsinformasjon fra Salangen, Lavangen og Gratangen, du kan måle lengder, areal mm. Du finner kartportalen på forsiden og under emnet Selvbetjening.

Andre nyttige funksjoner

Responsiv design, passer for nettbrett/smarttelefoner

Nettsiden er utformet med responsiv design. Dette vil si at sidene automatisk skaleres etter alle skjermstørrelser. Designelementene skaleres og flytter seg alt etter hvilke skjermer den brukes på. Vi slipper da å drifte egne mobiltilpassede nettsider slik vi gjorde før; nettsida kan altså brukes på nettbrett / mobil uansett hvilket operativsystem og nettleser man bruker der.

Opplesing av tekst

Salangen kommune bruker tillegget Leseweb. Man kan markere tekst som man ønsker opplest og bruke kontrollene øverst til høyre for å spille av markert tekst. Her kan man også justere lesehastigheten etter behov. leseweb.jpg