Hovedopptak SFO og barnehage 2017-2018 samt reg. av førsteklassinger

Frist for søknad om plass i den kommunale barnehagen i Salangen kommune og skolefritidsordninga ved Salangen skole er 1. MARS 2017

 

Salangen kommune ønsker at man fortrinnsvis søker elektronisk her: http://www.salangen.kommune.no/elektroniske_skjema. Dette gjelder både barnehage, SFO og registrering av førsteklassinger.

Barnehage: Søknadsskjema på papir kan fås ved henvendelse til Salangen kommune på tlf 77 17 20 10. Papirsøknader sendes til Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan.

SFO: Søknadsskjema på papir kan fås ved henvendelse til skolefritidsordninga, tlf 77172175. Årets førsteklassinger får tilsendt egne søknadsskjemaer til SFO. Papirsøknader sendes til Salangen skole, Kongsveien 28, 9350 Sjøvegan.

Registrering av førsteklassinger: Foreldrene må registrere årets førsteklassinger til Salangen skole innen 27.02.17. Innmeldingsskjema på papir fås ved henvendelse til skolen, tlf. 77172175.

Gå til elektroniske skjema her