Navn

Nummer

Hovednummer

77172000

Astafjord barnevern

77172055

Blåklokka

77172088

Fysioterapi

77172080

Helsestasjon

77172180

IT Support

77172152

Kjøkken

77172084

Salangen boligstiftelse

77172029

Salangen Folkebibliotek

77172114

Salangen Legekontor

77172065

Salangen Skole

77172175

Servicekontoret

77172003

Sjøvegan Statlige mottak for asylsøkere

77172099

Sykehjem / Solstua

77172090

Vaktrom sykehjem

77172094

Vasshaug Barnehage

77172132