Budsjett- og økonomiplan 2019-2022

Formannskapets innstilling til budsjett- og økonomiplan for 2019-2022 legges herved ut på høring før kommunestyrets behandling 17. desember 2018.

Svar på høringen sendes til postmottak@salangen.kommune.no eller Salangen kommune, postboks 77, 9355 Sjøvegan


For tiden ingen flere høringer