Høringer/off. ettersyn

07.11.17 - Kunngjøring: Endring av kommunal forskrift om vann- og avløpsgebyrer

LES MER HER


29.10.17 - Vi ønsker innspill fra innbyggerne i arbeidet med kommuneplan

LES MER HER


22.06.17 - Reguleringsplan Elvenes, konsekvensutredning av støy

LES MER HER