Her kan du stemme

For å bli innført i manntallet må du være norsk statsborger og fylle 18 år eller mer innen utgangen av 2013.

Tid og sted for stemmegivningen finner du i oversikten under.

Husk å ta med legitimasjon når du møter fram for å stemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, krever valgloven at du skal vise legitimasjon. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få avgi stemme.

  • Valgkrets: Sjøvegan
  • Stemmested: Salangen kulturhus

 

  • Søndag 8. september kl. 16.00-20.00

  • Mandag 9. september kl. 10.00-14.00 og kl. 15.00-21.00


Valgstyret i Salangen