Helsestasjonen

 

Hovednummer til helsestasjonen: 77 17 2180

 • Se andre direktenummer nederst på siden

Bemanning:

 • Marit Sagerup, ledende helsesøster i 100% stilling.
  Ansvar for den daglig administrative og sykepleiefaglige ledelsen av helsesøstertjenesten. Ansvar for mottaket og flyktninghelsetjenesten.
 • Lisbeth Svendsen, 35 % stilling - Ordinær helsestasjonsvirksomhet for sped- og småbarn.May-Elin Kristoffersen, helsesøster i 100% stilling - sped-/småbarn, videregående og Ungdommens helsestasjon
 • Kari Børve, Fungerende helsesøster i 80% stilling - Skolehelsetjenesten og 20% stilling foreldreveilederkurs (ICDP)

Helsestasjonens arbeidsoppgaver:

 • Helsestasjon 0 – 5 år
 • Hjemmebesøk
 • Sped- og småbarnsundersøkelser
 • Foreldreveiledning, rådgivning og helseopplysning – individuelt og i gruppe
 • Vaksinasjon
 • Sosialt nettverksarbeid – barselgrupper og temakvelder treff for gravide
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper

 

Skolehelsetjenesten

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning individuelt og i gruppe.
 • Vaksinasjon
 • Samarbeid med foreldre, skolen og andre aktuelle instanser
 • Barn som pårørende, les mer på denne siden
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.
 • ”Åpen dør” på Salangen skole – tilgjengelig for elevene:
  • tirsdag kl. 09.00 – 14.00
  • torsdag kl. 10.00 – 14.00
 • Helsesøster på videregående skole
  • Mandag kl. 10.00 - 14.00

Helsestasjon for ungdom

 • Helsestasjon for ungdom er åpen hver torsdag fra kl. 13.00 til 15.00.
 • Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom i aldersgruppen 15 til 20 år.
 • Helsestasjon for ungdom er bemannet med lege og helsesøster som kan bidra med veiledning, rådgivning og helseopplysning i forhold til:
  • Ungdom, samliv og seksualitet
  • Psykisk helse
  • Somatisk helse
  • Livsstil og helse
  • Ungdom med spesielle behov
  • Tverrfaglig samarbeid

Flyktninghelsetjenesten

 • Helseundersøkelse av nyankomne flyktninger og asylsøkere
 • Helseopplysning og veiledning
 • Psykososialt arbeid
 • Oppfølgingsarbeid
 • Vaksinasjon

Miljørettet helsevern / smittevern

 • Reisemedisin – rådgivning og vaksinasjon
 • Tuberkulosearbeid
 • Annet smittevernarbeid: forebygge sykdom som Hiv, Hepatitt etc.
 • Helseopplysning

Tverretatlig samarbeidsforum for barn og unge i Salangen (TEFBUS)

Aktuelle linker :

Kontakt:

Postadresse: Sjøvegan helsestasjon, Helsesenterveien 2, 9350 Sjøvegan

Direktenummer:

 • Marit Sagerup     92206689
 • Linn-Heidi Helgesen     91150426
 • Kari Børve     93254874
 • Lisbeth Svendsen     92036725
 • May-Elin Kristoffersen  92210572