Fikk arbeidssmiljøprisen 2016

Arbeidsmiljøprisen deles ut årlig etter disse kriteriene:

  • Noen som med sitt gode humør sprer trivsel og glede rundt seg.
  • Noen som uoppfordret gjør noe positivt for miljøet på arbeidsplassen.
  • Noen som oppmuntrer og støtter kolleger som sliter med problemer og gir ros og varme.

 

Ved fristens utløp var det kommet inn 3 forslag. Alle var verdige vinnere av årets arbeidsmiljøpris, og også i år var det en vanskelig utvelgelse i AMU.

Men AMU fattet i sak 26/16 et enstemmig vedtak: Årets arbeidsmiljøpris 2016 går til Harald Pedersen.

Harald er ansatt som økonomikonsulent i sentraladministrasjonen på Kommunehuset. Forslagsstiller Grethe, Wenche og Åshild hadde følgende begrunnelse:

Vi har tenkt at i år burde prisen gå til Harald Pedersen på kommunehuset.  

  • Han er alltid positiv og tjenestevillig. Blid hele dagen.
  • Stiller før alle andre om morgenen og har kaffen klar til oss andre.
  • Ærender som skal gjøres er utført før vi andre får sukk for oss.
  • Ordet nei finnes ikke for han.
  • Alltid blid og serviceinnstilt overfor publikum.
  • Ikke minst i jobben viser han sin dyktighet. Ikke én arbeidsoppgave er for vanskelig for han. Ser ikke problemer, bare løsninger.
  • Vi kollegaer merker det godt dersom han er borte fra jobb en dag. Er aldri borte annet enn feriedager.

Det er mye annet vi kunne ha ramset opp her. Harald er virkelig etter vår mening en verdig mottaker av arbeidsmiljøprisen!

Mvh

For AMU Hege G. Berntsen

Personalsjef

(På bildet: prisen overrekkes av ordføreren)

Harald Pedersen, arbeidsmiljøprisen 2016