• Torsdag 10. mars 2016 i Senja Næringshage på Finnsnesbilde-1.jpg
  • Tirsdag 15. mars 2016 i Kunnskapsparken i Harstad
  • Tirsdag 5. april 2016 i Kunnskapsparken i Harstad
  • Onsdag 13. april i Senja Næringshage på Finnsnes
  • Torsdag 12. mai i Kunnskapsparken i Harstad
  • Torsdag 19. mai i Senja Næringshage på Finnsnes
  • Mandag 6. juni 2016 i Kunnskapsparken i Harstad
  • Tirsdag 14. juni 2016 i Senja Næringshage på Finnsnes

Mere informasjon om kontordagene finner du her: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Troms/arrangementer---ny/mot-oss-pa-finnsnes2/

Dersom dette er av interesse så ta kontakt med Salangen kommune ved Astafjord Utvikling AS: 

Kontakt Bjørn F. Nordmo på mobil: +47 91700556 eller e-post: bjorn@arenaelvenes.no så hjelper vi deg med å ordne avtale.