Gratulerer årets salangsværing 2014!

Bakspillere, som bidrar til Salangen sitt omdømme gjennom å fremme trivsel, frivillig arbeid tidlig og seint, legger til rette, løser oppgaver som vi andre ikke kjenner til må gjøres. Gjør andre god, og løfter frem kommunen, sambygdninger, men havner sjelden sjøl i rampelyset.

Men: i dag e det disse to fantastiske damenes dag:

De er ulike, men like- mangeårig engasjement for næringslivet og næringsforeninga. praktiske, iderike og arbeidssomme folk som "bare gjør" ting.

Maryanne Winstanley

-for hennes fantastiske arbeid hver vår, sommer og høst med å forskjønne sentrum i Sjøvegan. Hun rydder, luker, planter og vanner i hele sentrum, og har det ikke vært for henne, har vi ikke kunne gleda oss over et fint sentrum i kommunen! Mary Anne Winstanley, for årelang og iherdig innsats for å pynte opp/forskjønne Sjøvegan/sentrum og omegn.  Fortjener nå en påskjønnelse. Ringer bare opp og sjekker om det er greit at hun gjorde det samme i sommer som tidligere.

 

Leder i næringsforeninga, representerer det gode vertsskap på alle måter, gjennom sin jobb, gjennom sitt positive og kreative vesen, og gjennom sin arbeidsinnsats og synlige kjærlighet til lokalsamfunnet. Skape begeistring hos andre gjennom det hun gjør.

 

Ellen Lise Woll

-har over mange år vært en drivkraft for næringsarbeid i Salangen. Hun har ikke ønsket å ha en fremskutt eller svært synlig posisjon, men hun har stor betydning for at prosjekter blir gjennomført. I tillegg til å være aktiv næringsutøver gjennom eierskapet i Sport1 gjør hun en helt sentral jobb i å synliggjøre Salangen utenfor kommunen. For Salangen Næringsforening sørger hun blant annet for at magasinet Snadder kommer ut jevnlig. Magasinet blir også distribuert til innbyggerne i nabokommunene og bidrar til å fortelle om det positive som skjer i Salangen. De siste to årene har hun også sørget for å synliggjøre Sjøvegan videregående skole gjennom Snadder. Uten henne hadde ikke Snadder eksistert i dag.

For Millionfisken gjør Ellen Lise en uvurdelig jobb i systematisering og strukturering av arbeidet. Som medlem av hovedkomiteen har hun innflytelse på gjennomføringen av arrangementet og går inn i rollen med stor integritet. Hennes pågangsmot og evne til å jobbe i motgang, er undervurdert og fortjener å bli verdsatt selv om hun ikke liker oppmerksomhet rundt sin egen person.Hun var en av de virkelige drivere bak. Ellen Lise var en av driveran bak Salangsmessa fra næringslivet :-) Hun hadde oversikt og ordnet de meste......i bakgrunnen. Dette har hun i høyeste grad forstatt med med sitt engasjement i næringsforeningen og millionfisken.

Mitt inntrykk er at det også her er hun som hele tiden trekker i trådene og får ting til å skje. Mens det gjerne er andre som "fronter" disse foreningene. Begge disse momentene for hennes kandidatur mener jeg oppfyller kriteriet om "å ha bidratt til at Salangen kommune har fått hederlig omtale ut over kommunens grenser".

Sigrunn Wiggen Prestbakmo

ordfører Salangen kommune