Fylket støtter Studiesenteret

  

Viktig støtte

Bevilgningen fra fylkeskommunen vil brukes på flere områder. Blant annet vil man utvikle modeller for kompetanseutvikling i lokalsamfunn.larsogsigrunn.jpg

-Astafjorden blir et slags pilotområdet, der vi skal utvikle moderne former for kompetanseutvikling og distribuert utdanning. Dette er en viktig og god støtte i arbeidet med å utvikle attraktive kommuner i Astafjorden, sier en glad ordfører i Salangen, Sigrunn Wiggen Prestbakmo (SP).

-Vi kommer til å ha et spesielt fokus på reiseliv og havbruk. To viktige næringer i vårt nettverk. Her skal vi utvikle kompetanseprogram som ligger tett på næringene og er tilpasset både årssykluser og framtidige utfordringer, sier Lars Utstøl, daglig leder i Studiesenteret.no

Fint signal

Studiesenteret.no er et nasjonalt nettverk av studiesentra, som strekker seg fra Lister i sør til Vadsø i nord. Hovedkontoret ligger på Sjøvegan.

-At vi i vår egen region kan utvikle et moderne nettverk med nasjonalt nedslagsfelt, viser at det fins muligheter for distriktene i den digitale tidsalderen hvor grenser betyr mindre enn gode og konkurransedyktige konsepter, sier Wiggen Prestbakmo.

-Bevilgningen fra fylket er en tillitserklæring til det arbeidet vi holder på med Studiesenteret.no er inne i en meget positiv periode, med nye medlemmer, rekordhøye søkertall og nye studiemuligheter. Sammen med arbeidet vi gjør i vårt nordiske samarbeidsnettverk U Nordic, borger dette for spennende år framover, sier Utstøl.

Last ned bilde i stort format

Kontakt:

Sigrun Wiggen Prestbakmo - telefon 481 80945

Lars Utstøl - telefon 416 13301