Fylkesplan 2014-2025, høring

 

Forslaget til planutkast med handlingsprogram kan lastes ned her i to vedlegg:

 

Handlingsprogrammet for 2014 er en integrert del av planutkastet. For senere år vil det utarbeides et eget dokument for handlingsprogrammet.