Fylkeskommunal festivalstøtte

Til fristen 15. desember 2013 kom det inn 48 søknader til tilskuddsordningen, med et samlet samlet søknadsbeløp på kr. 4 400 000,-. Det er flere søknader enn noen gang tidligere, selv om søknadsbeløpet totalt sett har en liten nedgang fra i fjor.

Tilskuddsordningen festivaler og kulturdager har i 2014 hatt et økonomisk kutt på 200 00,-, og har totalt kr 1 850 000,- til fordeling i år. I fordelingen av tilskuddet i år har fylkesråden prioritert et bredt mangfold i uttrykkene som festivalen i Troms har, sammen med en tydelig prioritering av barne og ungdomstiltak.

-Festivalene i Troms har et fantastisk bredt innhold i sine programprofiler, sier fylkesråden. Mange av arrangementene er sterkt lokalt forankret i engasjement og tilhørighet, og viser en stolthet over hva de kan tilby fra lokale og regionale krefter.

Fylkesråd for næring, kultur og helse, Line Miriam Sandberg, ønsker å invitere arrangører av festivaler og kulturdager i Troms til et dialogmøte i løpet av høsten 2014. Blant annet ønsker fylkesråden dialog rundt kriterier for ordningen, det brede festivallandskapet og situasjonen for sponsorarbeid for festivalene i Troms. Mer informasjon og invitasjon til aktørene kommer høsten 2014.

Se saken på Troms fylkeskommune med liste over tildelingene