Frode Bruvoll fikk kulturprisen 2017

Frode har i en årrekke vært aktiv medspiller innenfor kulturlivet i Salangen kommune, og  vil være en meget verdig kandidat til Frode Bruvoll, Kulturprisen 2017 og Hanne Dahlberg, Ungdommens kulturpris 2017kommunens kulturpris. 

Han startet med sang og musikk, bandaktivitet allerede i tidlig ungdomsalder og var medlem i gruppene Reflex og Cases. Allerede som 16 åring drev han Salangen kommunale kino for Sjøvegan ungdomslag.

Frode har også vært en sentral lederskikkelse i kulturlivet, der han i en årrekke har hatt viktige roller blant annet innenfor SIF turn, SIF fotball, Medby grendelag, UL Prøven for å nevne de store foreningene. Frode var leder for UL Prøven i hele 27 år.

Frode har også vært leder og medlem av SIF allianse og jobbet med søknader for å skaffe midler til alliansens investeringer innenfor idrett og fysisk aktivitet.

Frode har også engasjert seg i kulturvern, og var en av pådriverne til å realisere boka om Salangsverket, som omhandler verkets tilblivelse og historie. Vedrørende anleggsutbygging, det være seg idrettsanlegg eller andre monumentale anlegg som Mare Placitum har Frode hatt en viktig finger med i planprosessene. Frode er en verdig kandidat til kommunens kulturpris 2017.

Vi gratulerer prisvinneren!

 

Bildet: Frode Bruvoll, Kulturprisen 2017 og Hanne Dahlber, Ungdommens kulturpris 2017